«Восень залатая» — сценарий осеннего развлечения для средней группы


Вядучы — Восень, восень залатаяdsc_1773

Сее радасць на зямлі,

Хмарка ў сінім небе тае,

Мкнуць у вырай жураўлі.

Ніткай срэбнай павуцінне

Ў косах сонейка блішчыць.

Што за цуднае зіхценне!

Што за ціш вакол стаіць!

Я іду лясною сцежкай,

Як па мяккім дыване.

Восень з ветлівай усмешкай

На спатканне выйшла мне.

 

Пад адпаведныя словы песні з карэты выходзіць Восень

 

Песня “День урожая”

 

Восень  — Я старанна прыбірала

Ўсюды дрэвы і кусты

I зямлю памалявала

Ў колер жоўта-залаты.

 

 

1 — Наступіла восень,

Залатая восень.

Белыя хмурынкі

Засцілаюць просінь.

 

2 – Ветрык жартаўлівы

Пляскае лістамі.

Прыташўся шэры

Зайка пад кустамі.

 

Віктар Шымук

3 — Пафарбавала восень

Клёны

У колер жоўты

І чырвоны.

4 — На спелых гронках

Арабіны —

Бялюткіх нітак

Павуціна.

 

5 — І немагчыма

Надзівіцца

На восень —

Цуда-чараўніцу…

 

6 – Вецер твар бярозы гладзіць,

Падмятае сцежкі ў садзе.

І ляціць, ляціць лісток –

Верасневы вестунок.

 

 

Вядучы – Па сцяжынках дзяўчынкі гуляюць,

І ў кошык лісточкі збіраюць.

 

Песня “Листики”

Вядучы – І мы дзеткі, пагуляем,

Усе лісточкі пазбіраем.

Цяпер станем у карагод.

Весяліся, увесь народ!

 

Песня “Листочек золотой”

 

Восень – А ў лясочку, дзе узгорак,

Можа, сорак ладных норак.

Дружна там жывуць лісічкі —

Рыжаватыя сястрычкі.

А яшчэ у тым лясочку

Смачныя растуць грыбочкі.

 

выбягаюць грыбочкі

 

 

7 — У крамянай цёмнай шапцы,

У лясочку, на палянцы

З-пад зямлі за ноч узнік

Тоўсты дзядзька баравік.

 

8 — Побач — жоўтыя сястрычкі,

Тры вясёлыя лісічкі.

9 — Крыху ўбок, ля самай сьцежкі, —

Маладыя  сыраежкі.

 

10 — А за імі ў тры рады

Селі чорныя  грузды.

 

 

Танец грыбочкаў

 

Восень — Не зявай, рухавы хлопчык,

Ды бяжы дамоў па кошык:

Будзеш зіму зімаваць

Ды грыбочкі гатаваць.

 

Хлопчык з кошыкам стараецца злавіць грыбочкаў

 

Восень — Пагаворым сёння, дзеткі,

Што вы ўмееце рабіць?

Даглядаць у садзе кветкі,

Мыць падлогу, цацкі шыць?..

 

Вядучы —  Пахвалілася Марынка:

Марынка  — Градку я магу паліць, —

Голас падала Ірынка.

Ірынка  — А я — грубачку паліць.

Песня “Гаспадынька”

 

Вядучы – Жартавалі і спявалі,

Цетку Восень забаўлялі,

А яна не жартавала,

Дожжык з ветрам  к нам паслала.

 

11 – Глядзіце: ізноў са сцежак

Восень лета змятае.

Сеў на лавачку дожджык

І нікаго не пускае.

 

12 — Барабаніць дождж вясёлы,

Б’е чачотку, бы танцор.

Сыпле радасцю наўкола

І пяе цудоўны хор.

 

Песня “Осень-непогодушка”

 

Вядучы – Спорны з неба дождж паліў

На палі, на грады.

Усіх вадзічкай напаіў.

Дожджыку мы рады!

 

Восень  — Рады морква і часнок,

Памідор і бурачок.

Вырас ураджай багаты.

Дык збірайцеся, рабяты,

Пойдзем мы на агарод.

Станавісь у карагод!

 

Карагод “Огородная-хороводная”

 

Вядучы – Усе ў кошыкі збірайце,

На машыну паскладайце.

А машына ўсіх малят

Павязе ў дзіцячы сад.

Пад музыку рухаюцца да “вароцікаў” якія утварылі дзеці.

 

Восень  – Хутка даімчалі.

А вы нас чакалі?

Вось і скончылась работа.

 

Дзеці – Адчыняйце нам вароты!

 

Праходзяць пад вароцікамі, займаюць свае крэсліцы.

 

Восень  — Мы прывезлі вам, рабяты,

Агуркі, часнок, салату.

Ураджай у нас багаты!

Паглядзіце, мамы, таты!

 

Выбягаюць дзеці ў шапачках агародніны.

 

 

Агурок – Я вяселы агурок

З агароднай градкі.

Трапіў я на свята к вам.

Добры дзень, рабяты!

 

Памідор – А я, дзеці, памідор

Кругленькі, чырвоны.

Раніцай прыбраўся я

У касцюм зялены.

Цэлы дзень я шчыраваў,

Бакі сонцу падстаўляў.

Стаў чырвоненькім, рабяты,

І прыйшоў да вас на свята!

 

 

 

Цыбуля – А я – злосная бабуля.

Называюся – цыбуля.

У зямлю схавала лапаць,

Як зачэпіш – будзеш плакаць.

 

Капуста – Сто адзежын я надзела.

Быццам бы памаладзела.

Круглая, тугая,

Прыгожая такая.

 

Морква – Морква косы распусціла,

Бо сядзець няма ўжо сілы!

Падміргну цыбулі вокам

І ў танок пайду падскокам.

 

 

Танго агародніны

 

Вядучы – І вы, дзеткі, рукі ў бокі

І хутчэй за намі ў скокі!

Запрашаю паскакаць.

Няма часу сумаваць!

 

Вяселы танец

 

Восень – На градзе ўсе ў парадку!

Дзякуй шчырае, рабяткі.

 

Вядучы – Пабылі на агародзе,

А цяпер у сад мы пойдзем.

 

Дзіця – У садзе ўжо паспелі слівы,

Яблыкі і грушы.

Бачыш, смачныя якія!

Пачастуем дружна.

 

Карагод “А мы грушу пасадзілі”

 

Вядучы — Восень! Cмачны водар яблык,

Небывалы ураджай!

Колькі іх вось тут, ля яблынь,

Нахіляйся ды збірай.

 

 

14 — Дзеткі яблыні смяюцца,

Галінкі  нізка звесілі,

Не балюча падаць долу,

Блізка падаць, весела.

 

15 — І рассыпаліся кругам,

Не прайсці па саду,

Яблыня сваім дабром

Падзяліцца рада.

 

 

16 — Круглы, як мячык,

Духмяны i смачны.

У траве знайшоў яго

Падарунак ад каго?

Можа, вожык тут хадзіў

І свой яблычак згубіў?

 

 

Восень – Гэта Восень тут хадзіла,

Дзеткам яблык натрусіла.

Будзеш яблык частаваць,

Мяне, Восень, успамінаць.

 

17 — Многа-многа прынясу я,

Тату з мамай пачастую!

Яблыкам смачным,

Круглым, як мячык.

 

Вядучы – Той будзе яблык частаваць,

Хто будзе лепш за ўсіх спяваць.

 

Песня “Яблочко”

Восень частуе дзяцей яблыкамі

 

Вядучы – Вой, а гэта што за цуд?

Бяжыць вожык – тупу-туп!

Бяжыць вожык – тупу-туп!

Увесь ігласты, востры зуб.

Песню пачынайце,

Госця сустракайце.

 

Песня “Маленький ежик”

 

Восень – Вожык, вожык, ты куды?

Ад якой бяжыш бяды?

 

Вожык – Хачу яблык паспытаць.

І не магу ніяк дастаць.

 

Дзеці:

18 – Вісяць высока яблыкі

Смачныя, румяныя.

Дапаможам вожыку,

З галінак пазнімаем!

 

19 – Я вялікіх яблычак нанашу.

Вожыка на танец я запрашу.

 

Гульня “Дапамажы вожыку”

 

Вядучы – На жаль, рабяты, восенню

Зрабіўся дзень малы.

 

Вожык – Я спаць збіраюсь восенню.

Прасплю я да вясны.

 

Вядучы – І вожык устрывожаны.

А, ведаеш, чаму?

 

Вожык – Бо трэба ложак вожыку

Заслаць на ўсю зіму.

 

Дзеці развітваюцца з вожыкам.

 

Восень  – А, ведаеце, восенню

Хапае ўсім трывог.

Мядзведзіца ў лесе

Вышуквае бярлог.

І дзеткі яе жвавыя

Да самае вясны

Растануцца з забавамі,

Глядзець там будуць сны.

 

Вядучы – А, ведаеце, восенню

Зрабіўся лес рабы.

Ваверка на галінках

Вышуквае грыбы.

 

Убягаюць ваверкі з кошыкамі

 

Ваверкі:

1 – Мы – рухавыя ваверкі,

Мы – вяселыя сяброўкі.

Прачынаемся мы рана

І працуем мы старанна.

 

2 – Мы арэшкі збіраем

І на зіму запасаем.

 

(Быццам незнарок, рассыпаюць арэшкі)

 

Ваверкі – Ой, збіралі-збіралі ды й рассыпалі!

 

Вядучы – Не сумуйце, ваверкі, нашы дзеткі хутка збяруць усе арэшкі.

 

Гульня “Збяры арэшкі ў кошык”

Ваверкі:

Шчыра дзякуюць ваверкі,

Патанцуюць на пагорку.

 

Танец ваверак

Пад тую ж музыку выкатваюць два вялікіх “арэха” з начыннем

 

Ваверка1- Шчодрай восені дары

Прыняслі  для дзетвары.

 

Ваверка 2 – Усе частуйцеся, рабяты.

Весялейшым будзе свята!

 

Дзеці частуюцца ласункамі – яблыкамі з арэхаў.

 

На столе ў стакане сок –Яблычны.

Выпекаецца пірог – Яблычны.

Водар вакол нас стаіць  – Яблычны.

И на тварыках румянец – Яблычны!

Кто румяны самы ў свеце?

 

Дзеці — Гэта яблыкі і дзеці!

Фотопрезентация развлечения здесь


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Проверка *