«Восеньскі кірмаш» — фольклорный праздник в старшей группе


Вядучы – Пад развітальны крык бусліны

У світцы з лісця, павуцінак

Купчыха Воснь поз багаты

Вязе бадзера, зухавата.

 

Восень – (вязе вазок з агароднінай)

—          Тут лета дбайнага даніна –

І агародніна, і садавіна,

І ад хваробаў лекі-зелкі.

Тут фарбы лета і вяселкі.

Едзем разам на кірмаш,

Там усяго даволі!

Ужо паехаў дзед Талаш

І Лявон з Лявоніхай.

(дзеці под музыку рухаюцца на кірмаш)

Вядучы – Надышоў вяселы час:

Завітаў кірмаш да нас.

Рады госці і рабяты:

Вельмі ж наш кірмаш багаты!

 

1 – Добра мы папрацавалі,

Цяпер будзем гандляваць.

Падыходзьце. Час не баўце!

Колькі ж нам яшчэ чакаць?

 

Вядучы – І сапраўды, на кірмаш запрасілі, а гандляроў не паклікалі. Трэба паклікаць гандляроў з весак Дзіўнага і Лындаўкі.

Восень – Здаецца мне, што ў Лындаўцы адны гультаі да лайдакі жывуць і нічога добрага яны  на кірмаш не прывязуць. А вось і яны! (ідуць лындаўцы, спяваюць) Хваліцеся свім таварам.

 

Лындаўцы (выхавацелі) – Хваліцца – не касіць. Спіна не баліць

Восень – Вось і паглядзім, які ў вас ураджай!

1 – Добры! Колас да коласа – не чуваць голаса.

2 – Крупіна за крупінаю ганяюцца з дубінаю.

3 – Масла пагасла,

Сала патала,

Ад каўбасы ліха стала.

 

Восень – А яшчэ што?

 

1 – Пуд мякіны ды воз гнілой рабіны.

2 – Гарэлыя ляпешкі ды прусаковыя ножкі.

3 – Пірагі з цыбуляю, перцам

Ды з сабачым сэрцам.

4 – Зубы есць – грызі,

А няма – суседа прасі!

Бярыце хоць задарма!

 

Вядучы – Гнілы ды гарэлы нам і задарма не патрэбен. Рабі так, каб сабак не дражніць і людзей не смяшыць. А ці хоць спяваць-скакаць вы ўмееце?

 

Лындаўцы – Умеем! Без песні – хоць трэсні!

Вядучы – Ну, тады заставайцеся! На кірмашы можна і спяваці, і скакаць!

Лындаўцы – А як жа! Як не спявалі, дык і не весяліліся!

 

Песня “Працавалі ў пана”

 

Восень – Спяваць вы мастакі, а працаваць – лайдакі. Гаспадарку весці – гэта вам не грушу трэсці. А вы, дзіваўцы, чым пахваліцеся? Што на кірмаш прывезлі?

 

Дзіваўцы:

1 – Што запрацавалі, што ў засеках маем,

Мы ад вас нічога сення не хаваем.

2 – Яблыкі мачоныя і грыбы сушоныя.

Есць на нашым кірмашы ўсім патрэбныя кашы.

3 – На бульбу кошык, на грыбы!

Выбірай сабе любы.

І арэхаў маем процьму,

Хто з зубамі – падыходзьце!

4 – Вось капусты качаны,

Кілаграм па 6 яны!

Тут пшаніца, кукуруза,

І гарбуз з таўшчэнным пузам.

5 – У мяне есць пачастункі,

Вельмі смачныя ласункі.

Пранічкі мядовыя,

Цукеркі ледзянцовыя!

6 – А вось арэшкі,

Прыгожыя арэшкі.

Смачныя, на мяду!

Давай у шапку накладу!

 

(уваходзяць дзеці з пірагамі)

 

7 – Ох, і смачны пах ідзе!

Падыходзьце па чарзе!

Не рабіце тарараму:

Будзе ўсім па кілаграму!

 

Вядучы – Сапраўды, прыемны пах!

Малайцы, дзіваўцы!

Дзе шчырая праца – там густа,

А дзе лянота – там пуста.

 

8 – Каля вуха – завіруха,

А на вуліцы – кірмаш.

Калі шчыра працавалі –

Будзе тут тавар і наш.

9 – Пачастуем мы Рыгорку,

Вольку, Насцечку, Міколку.

І Пятрусік будзе рад.

Пачастуе ўвесь сад!

 

Хлопчык – Што гэта ў цябе, шаноўны?

Гандляр – У лесе выразана,

Гладка вычасана,

Весела заліваецца,

Як называецца?

 

Хлопчык – Дудка!

Я куплю гэту дуду.

Ой, зайграю, загуду!

 

Песня “Дудка”

 

Хлопчык – Пайду з дудкай у сяло,

Заіграю весяло.

Я на першы парог,

А мне з хаты – пірог.

Я на дудцы: ту-гу-гу –

Усе нясуць па пірагу!

Назбіраў я пірагоў

48 карабоў.

Каб яшчэ адзін пірог,

Я зусім бы занямог.

Перастань, дуда, дудзець!

Дзе мне пірагі падзець?

Восень – На Кірмаш нясі.

Прадасі, як не з’ясі.

Хлопчык – На кірмаш іду, спяваю.

Да сябе вас запрашаю.

Есць багаты ў нас тавар –

Павярніце да нас твар!

Каму пірагі, гарачыя пірагі?

З пылу, з жару,

Грывеннік за пару.

 

1 – Што б ні еў – прыесца з часам,

Бульба ж нашая – ніяк!

Кожны з нас да бульбы ласы.

Без яе нішто не ў смак.

2 – Бульбу славіць наш народ,

Бульбай  ганарыцца.

Ну, а нам пад танец “Бульба”

Вельмі весела кружыцца.

 

Танец “Бульба”

 

(танцуюяы, уваходзіць Лявон)

Лявон – Паслала мяне Лявоніха мукі купіць, а тут столкі ўсяго,што я разгубіўся.

Як у казцы з рога,

Усяго  ў  мяне многа.

Вядучы – Есць у на гаршкі, талеркі,

Кубкі, лыжкі і цукеркі.

 

 

1 – Вось у нас салодкі чай

І смакоўны каравай.

2 – Пірагі ды плюшкі,

Абаранкі, сушкі…

Грошай многа  не бяру,

Амаль дарам прадаю.

Купляй, дзед Лявон!

 

Лявон – Не, я лепш заспяваю!

(спявае)

Ой, Лявоніха, Лявоніха мая,

Падабаецца мне музыка твая.

Ты з дзяцінства карагодная,

У юнацтве новамодная.

(бяжыць Лявоніха, грозячы качалкай)

Лявоніха – Я за чым цябе паслала? Каб ты песні спяваў?

Вось я табе зараз паспяваю! Будзеш ты ў мяне пеўнікам на птушыным двары!

(б’е Лявона качалкай)

Вядучы – Лявоніха, пачакай! Паглядзі, свята якое: усе гандлююць, спяваюць, танцуюць. І ты з намі весяліся, добра?

Лявоніха – Згодна! (да Лявона) Пападзешся ты мне! Бачу, які тут вяселы народ! Калі ласка, сябры, пачынай карагод!

 

“Карагод”

Лявон – Дзе, Лявоніха, так доўга была?

Лявоніха – Бліны пякла!

Пакуль бліны рашчыніла,

Свіння дзверы разламіла.

Я бліноў напякла,

На кірмаш прынясла.

Купляйце бліны, аладкі!

Хто да іх не падкі? (гаруе)

А ніхто маіх бліноў

На базары не купіў.

Адна баба падышла,

Паглядзела ды пашла.

А другя падышла,

Адзін з’ела і пайшла.

Што рабіць?

Лявон – Хопіць, баба, сумаваць,

Будзем зара мы гуляць.

Усіх будзем частаваць.

Гульня “Частуйся блінамі” (з бацькамі)

Вядучы – Хто ідзе?

Лявоніха – Мядзведзь касматы.

Злавіў яго дзед барадаты.

Лявон – Я таму яго паймаў,

Што ен увесь мед злізаў.

Зараз ен пацешыць вас, Мядзведзь паслухмяны ў нас.

Гульня з мядзведзем

Лявон – Чаму музыка не грае?

Ці смычка не мае?

Ці скрыпка згарэла,

Ці музыка здурнела?

Зайграйце, музыкі, зайграйце,

Усе ў радочкі пастаньце.

Танец“Лявоніха” у выкананні выхавацеляў (аккампаніруе дзіцячы ансамбль)

 

Лявон – Усяроуна, лепеш за ўсіх на свеце

Танцуюць нашы дзеці.

 

Гульня “Танец у абручах”

Лявоніха – Дзед Лявон, а чаму гэта твой мех увесь у латах?

Лявон – Гэта ж свавольнцы мышкі

Дазналіся, што ўмяшку кніжкі,

Разгрызлі завязкі, бачаць

Адно ж – казкі!

Ну, аы, мае дзіцяткі,

Адкажыце дзеду, калі ласка,

Ці любіце розныя цуды і казкі?

 

Вядучы – Калі ласка, раскажы, Лявон нам казку.

 

Восень – Ссунуў кепку дзед на лоб

І патыліцу пашкроб,

Вус крутнуў, пакратаў вуха І прамовіў:

 

Лявон – Ну, то слухай! Даўно тое было. Жыў на Белай  Русі селянін. Жыў бедна, але дзяцей у яго было багата: аж 12. А тут з’явілася на свет яшчэ адно. Да замест таго, каб заплакаць, як засмяецца на ўсю хату! Дзіву ўсе даюцца. Не ведаюць, як тое дзіця назваць.Доўга думалі бацькі, а тут з’явіўся стары гусляр і назваў 13-е дзіця Несцеркам. Ох, і вяселы ж хлопец быў!

А вы хацелі б, каб сюды прыйшоў, павесяліў вас? Тады  заспявайце пра яго!

 

Песня “Несцерка”

Несцерка – Хто тут мяне кліча? Добрай раніцы, сябры!

Эге, колькі вас тут сабралася! Не раўнуючы, як дроў у лесе. Дзе ж гэта я апынуўся? А божа, як тут ясна, як тут красна! Палац, дый  годзе! Браточкі мае любыя, гэта ж я на кірмаш трапіў!

Вядучы – А як жа ты сюды трапіў? Ці здалеку ійшоў?

Несцерка – А вось я зараз раскажу! А вы, мае даражэнькія, мне дапамажыце.

 

Гульня з Несцеркам

Вядучы – Ну, прыйшоў, Несцерка, дык паглядзі, якія мы тавары прапануем.

Падбягай, налятай,

Што па густу – купляй.

Тавары нашы – грошы вашы.

 

 

1 – Калі ласка – гладышы.

Выбірайце для душы.

Малако ў іх налівайце,

Ганчароў успамінайце.

2 – Як нал’еш кваску ў гляк –

Незвычайны будзе смак!

Ен халодненькі, празрысты,

Бы з крынічкі самай чыстай.

 

3 – А пузаценькі гаршчок

Грэе ў печы круглы бок.

Кашу смачную гатуе –

Усіх дзетак пачастуе.

 

Несцерка – Гаршчок прыгожы, ладны!

Лявоніха — Прыгожы, зграбны!

На цябе пазірае,

Купіць запрашае.

Несцерка – У печ яго шкада паставіць – цацка!

Несцерка — Вядома, цацка, асцярожна!

Лявоніха —  Купляй, панок, пакуль не позна.

Несцерка -Мая ж ты ластаўка, не куплю.

Лявоніха — Чаму? З цябе я многа не вазьму!

Несцерка -Грошай няма!

Лявоніха — Няма?! От, навіна! Дык чаго на кірмаш прыйшоў? Ну і панок, трасца табе ў бок! Каб на цябе ліха!

Несцерка -Ціха, паненка, ціха! Трымай пры сабе свае ліха! Давай гаршчок, пагуляем ды дзяцей пазабаўляем!

Гульня “Гаршчочак”

 

Несцерка – Дзяўчаткі, вачамі не міргайце,

Раты не разяўляйце.

 

Дзяўчаткі:

1 – Ой, горачка чубатае,

Ніхто ж нас не пасватае!

2 – Сяду я на лавачку,

Уду ў балалаечку.

Як зайграю па струнам –

Прыхадзіце, хлопцы, к нам!

3 – Падыходзьце, не зявайце,

Нам спяваць  дапамагайце.

 

Прыпеўкі

Несцерка – Эх, топну нагой

Ды прытопну другой.

Колькі я не тапачу,

Усе адно – гуляць хачу!

Гульня пачынаецца,

“Курнаціцай” называецца.

Гульня “Курнаціца”

 

Вышай, ніжай, Курнаціца,

Кладзіся на правы бок!

Вышай, ніжай, Курнаціца,

Рукі ў бокі, ногі ў скокі.

Вышай, ніжай, Курнаціца,

За вуха вазьміся,

Пачынай круціцца.

 

Несцерка – Дзякуй за песні і пачастункі,

За кірмаш вяселы, падарункі,

Бывайце здаровы, у шчасці жывіце!

Калі прыйду ў госці – мне кваску наліце.

Раскажу я ўсяму свету,

Як цудоўна было тут.

Як і ў песнях, так і ў скоках,

Як у справах, так і ў спевах

Дцеці маюць спрыт.

Я іду ад вас у абновах,

З чыстай думай у душы.

У гасцей спрашу шаноўных:

Адпачылі на кірмашы?

(адказ)

Дзеці, мне здаецца, штосьці,

Што паснулі нашы госці.

Да гасце вы паспяшайце

І на танец запрашайце.

 

Агульны танец

Вядучы – Вынімайце, бацькі, грошы! –

Запрашаюць гандляры.

Паспяшайце, падыходзьце,

Што захочаш, тут бяры!

 

Гандляры (выхавацелі):

1 – Есць і цацкі, і ласункі.

Усім будуць падарункі:

Качанятка – для бабулі,

2 — Пеўнічак – для дзядулі,

Дзеткам – абаранкі,

Коціку – смятанкі.

Матулі – калачык,

Татачку – гарлачык.

3 – З бульбы дранікі смачныя.

Купіце – будзеце ўдзячныя.

Вельмі да спадобы дзецям

Дранікі нашыя – смачнейшыя ў свеце.

4 – Мы добрыя гаспадыні,

У нас поўныя скрыні.

5 – Дай вам Божа, шчэ трошкі пажыці.

Цераз дзень, цераз два

На кірмаш хадзіці.

 

6 – Міскі фарбаваныя,

Прыгожыя, маляваныя.

А крыжыкі, а рыскі!

Дальбог. Прыгожыя міскі!

7 – Вазьмі талерачку, панок,

Вазьмі і гэту, галубок!

8 – Справе час, пацехе – гадзіна.

Нас чакае дзень клапатлівы.

На развітанне пажадаем

Гасцей сустракаць вось з такім караваем!

9 – Ад шчырага сэрца

Мы вам жадаем:

Хай ніхто з вас ніколі

Гора не знае.

10 – Што прынеслі – прадавайце,

Што хацелі – набывайце!

 

(пачынаецца продаж усяго, што зроблена рукамі дзяцей і бацькоў)


Похожие записи:

Один комментарий на «“«Восеньскі кірмаш» — фольклорный праздник в старшей группе”»

  1. Сценарий очень замечательный! Большое спасибо автору! А где можно взять песни и игры к сценарию. Не могли бы вы мне помочь?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Проверка *