«Дзе схавалась восень?» — праздник для детей второй младшей группы


Вядучы – Нас чакае, дзеткі,

Доўгая дарога.

Запрагу я хутка

Коніка сівога.

Сівы конь, сівы конь,

Капыты, нібы агонь.

Па подкоўцы на назе.

Ты куды нас завязеш?

Мо на рэчку, можа ўсад?

І туды, і назад?

 

Конік – У мяне, рабяткі,

легенькі вазочак.

Завязу ў лясок вас

І назад, у садочак.

 

Вядучы – Запрашаю ўсіх дзетак:

Кацярынык, Сашак, Светак:

Усе сядайце ў вазок

Ды паедзем у лясок.

 

(сядаюць на імправізаваны вазок, пад музыку весела “едуць”)

 

Вядучы – Чулі, як зязюля

На суку кавала?

На суку кавала,

У бор запрашала. (слухаюць спевы птушак)

Мы прыехалі ў лясок.

Пад нагамі – дыванок.

Гэта цетка Восень

Выслала дарожку,

Каб не збілі дзеткі

Аб карэньчык ножку.

Выслала імхамі,

Жоўтымі лістамі.

Толькі дзе ты, Восень?

Пакажыся, просім!

(гукаюць)

 

Вядучы – Няма! Спытаю ў птушак,

Вяселых пяюшак: (на шырме —  птушкі)

Птушкі, памаўчыце,

Мілыя, скажыце,

Мы вас вельмі просім,

Дзе схавалась Восень?

 

Птушкі – Многа спраў у нас, рабяткі,

Пакідаем свае хаткі.

Восень у наш лясок прыйшла,

Дождж і вецер прынясла.

Стала вельмі холадна,

Холадна і голадна.

Мы спяшаемся туды,

Дзе нам будзе цепленька.

Мы не любім холаду,

Любім толькі сонейка.

Ну, а Восень тут была,

Толькі-толечкі прайшла.

Струсіла лісточкі з галінкі,

Пафарбавала рабінку.

 

Вядучы – Дзякуй вам, птушкі, бывайце!

Вясною да нас прылятайце!

І, сапраўды, рабяткі, Восень недзе блізка. Паглядзіце, вось яна, рабінка, якую яна пафарбавала ў чырвоны колер. Хто пра яе вершыкі ведае?

 

1 – Усе дрэўцы голыя,

А рабінка ў полымі.

Аганечкі-гронкі

Палаюць, як зоркі.

 

2 – І стаіць рабінка,

Як сястра Ірынка.

На яе галоўцы

Чырвоная хусцінка.

 

3 – Зажурыўся, дубок,

Ападае лісток.

Многа-многа апала.

Шапкі – як не бывала.

 

Вядучы – Хто лісты зравае,

Птушак адпраўляе,

Адкажыце, просім.

Чараўніца…

 

Дзеці – Восень!

 

Вядучы – Толькі дзе ж яна?

Пойдзем пагуляем,

Восень пашукаем.

 

Карагод “Пагуляем”

(на шырме з’яўляецца зайчык)

 

Вядучы – Хто гэта скача так лоўка

па лесе, па полі, як мячык?

Імчыць, уцякае ад воўка

Спуджаны шэранькі…

 

Дзеці – Зайчык!

 

Вядучы – Зайку супыніла.

Зайка ты мой мілы,

Кінь капусту есці.

Падкажы, урэшце,

Дзе схавалась Восень?

Вельмі цябе просім!

(зайчык хаваецца)

 

Вядучы – Ты чаго схаваўся?

Дзетак напужаўся?

Мы табе песеньку спяем!

Песня “Зайчык”

 

Зайчык – Вас я, дзеткі, не баюся.

Вам я, дзеткі, пакажуся.

Восень блізка тут была.

Вось і шубку мне дала.

Белую, прыгожую, На сняжок пахожую.

Пахавала пад дубкі.

 

Вядучы – тады пойдзем пагуляем

І грыбочкаў пашукаем.

Ен сваю шапачку пакажа

Таму, хто вершык мне раскажа.

 

1 – Пад ялінкай, ля камля,

Зварухнулася зямла,

І лісічкі-весялушкі

Паднялі адразу вушкі.

 

2 – Разважаюць, што за цуд?

Што за звер схаваўся тут?

Можа, гэта робіць крот

Пад зямлб таемны ход?

 

3 – Можа, гэта чарвякі?

Можа, проста жук які?

Гэта ж іхні сваячок –

Таўсцячок-баравічок.

 

Вядучы – Ой, глядзіце! Скок ваверка на дубок!

У лапках – рыжанькі грыбок.

Нанізала на галінку,

Каб запас зрабіць на зімку.

Спелы ей арэх трапляе –

У таемны склад схавае.

 

Ваверка – Смела зімку сустракаю,

Не палохае мароз.

Бо грыбы, арэхі маю

І пушысты, цеплы хвост.

А вы каго шукаеце?

Восень сустракаеце?

 

Вядучы – Так! Толькі не ведаем, дзе яна.

 

Ваверка – Восень ходзіць па лясочку,

Раскідае тут лісточкі.

Вось с грыбочкам пагуляйце,

Цетку Восень пачакайце.

 

Гульня з бразготкамі

Вядучы – Я пакуль гуляла,

Вожыка спаткала.

Не калі мне ножак,

А скжы мне, вожык,

Дзе схавалась Восень?

Вельмі цябе просім.

Вожык – Вось вам яблычак, вазьміце,

Моцна-моцна падштурхніце

І за ім хутчэй бяжыце.

Там Восень вас чакае,

У госці запрашае.

(штурхаюць і бягуць за яблычкам, які падымае Восень)

 

Восень – Вы знайшлі мяне, рабяты!

Я вам вельмі-велмі рада.

 

Вядучы – Восень сустракаем,

Песеньку спяваем.

Песня “Восень”

 

Восень – Песню слухала, гуляла

І лісточкі раскідала.

 

Вядучы – Мы лісточкі падбіраем,

Пра лісточкі праспяваем.

Песня “Осенние листочки»

 

Восень – Тоўсты Мішка спаць сабраўся,

У бярлозе захаваўся.

Раптам устаў, расплюшчыў вочкі.

 

Мішка – Пакажыце мне лісточкі!

 

Восень – Уставай з бярлогі, Мішка,

Патанцуй із намі крышку.

 

Мішка – І я з лісточкам пахажу,

Усім лісточкі пакажу.

Танец з лісточкамі

 

Восень – Бачу, хоча спаць наш Мішка.

Ну, ідзі паспі, Таптыжка.

Прыйшоў для Мішкі час паспаць,

А для дзетак – паскакаць!

Танец “Гапачок”

Восень – А на развітанне вам

Вось што, дзетачкі, я дам.

Будзем яблыкі спытаць,

Цетку Восень успамінаць.

(частуе яблыкамі)

 


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Проверка *